Justus Willemsen

Leuk dat je mijn pagina bezoekt!
Veel lees en kijkplezier!!!

Naamkeuze

Over de keuze van mijn namen:

Justus Corneille Wilhelmus Willemsen
[J.C.W. Willemsen]


http://www.meertens.nl/ :

Justus = rechtvaardig; rechtschapen (zinspeling: " Just Us ")

Corneille = gehoornde (vernoemd naar vader van Roelinda)

Wilhelmus = bedekker; beschermer (vernoemd naar vader van Guido)


Justus

Geslacht:
m

verklaring:
Van Lat. Iustus `rechtvaardig, rechtschapen'. Vanaf de tijd van de Renaissance trad er verwarring op met Joost (van Jodocus), doordat Joost verlatijnst werd tot Justus, bijv. Justus Lipsius = Joest Lips. Justinus was reeds de naam van enkele Byzantijnse keizers. Ook zijn er verscheidene heiligen van deze naam: 1) Justinus de martelaar, vermeld door Tertullianus; geb. ca. 100 in Flavia Neapolis (Nabloes) in Palestina uit Gri. ouders. Hij werd een van de grootste apologeten uit de vroege tijd van de Kerk; hij was martelaar in 163 ŗ 167; kerk. feestdag: 14 april; 2) Justinianus, kluizenaar en martelaar uit Bretagne; kerk. feestdag: 5 dec. of 23 aug.; 3) Justus en Pastor, martelaren in AlcalŠ in Spa. tijdens Diocletianus (304); kerk. feestdag: 6 aug.; 4) Justus, bisschop van Lyon eind 4e eeuw; kerk. feestdag: 2 sept.; 5) Justus, vierde aartsbisschop van Canterbury; gest. 627; kerk. feestdag: 10 nov. Zie ook Justa. Bij Socin: Justinus, Saargau 699 (Littger). In ons land wordt de naam en zijn varianten pas in de 18e eeuw wat meer gebruikt.

Omhoog


Corneille (grondvorm: Cornelis)

Geslacht:
m

verklaring:
De betekenis van de naam is niet zeker, hij wordt gewoonlijk in verband gebracht met Lat. cornu `hoorn', dus `de gehoornde'. Deze opvatting vinden we al bij Plutarchus, `Quaestiones Romanae', cap. 4. Wetenschappelijk is dit echter niet zeker. Cornelius was reeds de naam van een Romeinse gens (d.i. geslacht, familie), waartoe o.m. Cornelius Scipio, Africanus maior (de overwinnaar van Hannibal in 201 v. Chr.), behoorde. Een dochter van hem heette Cornelia. De naam kwam in de chr. sfeer door Cornelius, genoemd in Hand. 10. Als heilige kan vermeld worden paus Cornelius (251-253). Gewoonlijk wordt hij afgebeeld met een hoorn (cornu) in de hand. Op grond van zijn naam werd hij de beschermheilige van het rundvee (`hoorn'-vee). Kerk. feestdag: 16 sept. Een oud voorbeeld is: Cornelius, Rijnland 1173 (Littger); in Vla. komt de naam ook al in de 12e eeuw voor (Leys), in de 14e eeuw zijn er in Leuven al toenamen (evt. familienamen) van afgeleid. In het noorden komt de naam in de 15e eeuw pas sterker op, ook vr. vormen; in Fri. in de 16e eeuw. In de 16e en 17e eeuw ging hij van Ndl. over naar Eng., doordat mensen die hier vrijheid van geloof hadden gezocht, naar Eng. terugkeerden. In bepaalde streken was Cornelius schutspatroon tegen de kinderstuipen, de convulsies, waarschijnlijk door associatie van de naam met het vreemde woord. Op Amager in De., waar zich vroeger veel Hollanders vestigden, komt de naam nog voor in de vorm Crilles en in de familienaam Crillesen. Vaak was er verschil tussen `boeren en burgers' in dorpen: Knelis, Krelis of Nelis tegenover Cor of Kees.

Omhoog


Wilhelmus (grondvorm: Wilhelm)

Geslacht:
m

verklaring:
Tweestammige Germ. naam uit Wil- `wil' (zie wil-) en `helm', met de oorspr. betekenis `bedekker, beschermer' (zie -helm). De twee elementen geven dus samen geen zinvolle betekenis. Zie ook Giliam. Heiligennaam: 1) Willem van AquitaniŽ, een belangrijke figuur aan het hof van Karel de Grote. In 806 ging hij in het door hem gestichte klooster Gellone; hij is daar gest. ca. 812; kerk. feestdag: 28 mei. In de Fra. middeleeuwse heldenepiek wordt hij een legendarische figuur. Ook in het werk van Wolfram von Eschenbach komt hij voor; 2) Wilhelmus Firmatus, geb. in Tours, kluizenaar op verschillende plaatsen, o.m. in Mantilly; gest. ca. 1095; kerk. feestdag: 24 apr.; 3) Wilhelmus van Donjeon, geb. 1150, in 1200 aartsbisschop van Bourges; gest. 1209; kerk. feestdag: 19 jan.; 4) Wilhelmus van ∆belholt. Geb. ca. 1127 in Parijs. In 1165 abt van het klooster Eskilsů (in De.) en na stichting van het klooster ∆belhoft in 1175 abt daarvan. Gest. 1203 in ∆belholt; kerk. feestdag: 6 apr.; 5) Wilhelmus, bisschop van St.-Brieuc in 1220, gest. 1234; kerk. feestdag: 29 juli. De naam Wilhelm was in de middeleeuwen zeer populair, mede doordat hij in vorsten- en gravengeslachten voorkwam. Door Willem de Veroveraar kwam hij naar Eng. Vr. vormen komen voor sinds de 14e eeuw: Willemette 1336 (BU 445); Kortrijk ca. 1400 (Debrabandere): Willemijnne, Wilgemine, Wilgemijnne, Wilgemijnkin. Holl. 17e eeuw: Willemina, Willemtie; Monnikendam 1736: Wumpje (Gens N. XXIII, 41).

Omhoog


Enkele bekende "Justussen"

Justus van Maurik, Reeds in 1794 richtte Justus van Maurik Senior zijn sigarenfabriek op in het centrum van Amsterdam. Het was zijn zoon die het bedrijf ver buiten de Nederlandse grenzen bekend maakte.
Als wereldreiziger op het gebied van tabak verwierf hij een uitzonderlijke kennis om de samenstelling van de beste sigaren en cigarillos te maken.

Omhoog


Justus Lipsius (1547-1606), Justus Lipsius is de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden in de tweede helft van de zestiende eeuw, zoals Erasmus dat was in de eerste helft. Lipsius werd op 18 oktober 1547 als Joost Lips (ook wel: Jodocus Lyps) geboren in het Brabantse Overijse, tussen Leuven en Brussel. Zijn belangrijkste werken zijn tekstedities van Tacitus (1574) en Seneca (1605), waarbij sommige correcties van zijn hand nog altijd aanvaard worden. Daarnaast schreef hij een reeks van oudheidkundige werken, alle gekenmerkt door uitgebreide en grondige feitenkennis, over allerlei aspecten van de klassieke Oudheid (amfitheaters, het kruis, het Romeinse leger, de juiste uitspraak van het Latijn, de godin Vesta enzovoort). Daarnaast verwierf hij internationaal aanzien met zijn filosofische werken, waarin hij woordvoerder werd van de StoÔcijnse wijsbegeerte (De constantia, 1584; Politica, 1589).
Zie voor meer info:
http://www.kun.nl/ahc/vg/html/vg000305.htm

Omhoog


Justus van Effen (1684-1735 ), introduceerde een nieuw genre tijdschrift in de Nederlandse taal, naar Engels model. Een spectator is een tijdschrift waarin commentaar wordt geleverd op de samenleving. De auteur-verteller van zo'n tijdschrift verschuilt zich altijd achter een fictieve naam als 'Spectator', 'Denker' of 'Philosooph'. Om een maatschappelijk probleem aan te orde te stellen, maakt hij vaak gebruik van vaste formules. Zo worden verzonnen situaties beschreven, om daar vervolgens een morele conclusie uit te trekken. Een andere literaire kunstgreep is de fictieve ingezonden brief. De Spectator wil de lezer deugden bijbrengen die in de achttiende eeuw zeer hoog staan: redelijkheid, tolerantie en sociabiliteit. De schrijver van de Hollandsche Spectator stelt zich gematigd en verzoenend op, en vermijdt doorgaans concrete politieke stellingname. Individuele personen zal hij nooit aanvallen.

 

Omhoog


Justus Jonas (1493 - 1555), Jonas studeerde in Erfurt eerst rechten en later theologie. Hij kwam in 1521 als hoogleraar en proost aan de Slotkerk naar Wittenberg. Deze vriend van Luther was bij de vertaling van de Bijbel voor hem van grote betekenis. Hij was het ook die Luther begeleidde naar de rijksdag in Worms. Ook maakte hij zich bij de schoolvisitatie (1529) nuttig.

Omhoog


Justus von Liebig (1803-1873), Duitse chemicus en hoogleraar, werd geboren in Darmstadt. Liebig legde de basis voor de landbouwscheikunde. Justus von Liebig heeft op vele gebieden van de chemie fundamenteel onderzoek gedaan. Met name zijn onderzoeken met betrekking tot knalzuur, de elementaire analysemethodiek en zijn studie van eiwitten waren erg belangrijk. Ook bedacht Justus von Liebig een manier om vleesextract (bouillonblokje) te verkrijgen.
Door analyses kon Justus von Liebig aantonen, dat de plant sommige elementen in minerale vorm uit de bodem opneemt. Naar aanleiding van onderzoeken kon Liebig mengsels van minerale zouten samenstellen, die als kunstmest konden dienen.


Justus van Oel, http://www.theovangogh.nl/pijnbank/biooel.htm

Omhoog

 

Copyright 2004-2007 Justus.Roelinda.nl. All Rights Reserved.